Sperrstelle Le Pont VD

Bekannte Objekte

  • AXXXX Infanteriebunker Le Pont 1
  • AXXXX Infanteriebunker Le Pont 2
  • AXXXX ASU Le Pont
  • TXXXX Strassenbarrikade Le Pont unten
  • TXXXX Strassenbarrikade Le Pont oben